Bel ons 050 - 309 6111

Heb jij nog iets aan te geven?

Mensen die in het verleden zaken buiten hun aangifte hebben gehouden, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde inkeerregeling. Dit betekent dat je zelf bij de Belastingdienst aangeeft dat je een of meer aangiftes uit het verleden wilt aanpassen. In zo’n geval wordt de boete beperkt tot 40% van de normale boete of helemaal teruggebracht naar nihil. Per 1 januari a.s. wordt deze regeling afgeschaft. Een goede reden om nu actie te ondernemen.

Misschien heb je je aangifte in het verleden niet correct ingevuld en heb je niet alle inkomsten opgegeven of heb je een bankrekening die niet uit de aangifte blijkt.

Als de Belastingdienst op deze informatie stuit, legt zij een aanslag op, en als zij van mening is dat je je aangifte opzettelijk niet correct had ingevuld komt daar boete bij, 100% (bij correctie inkomsten) of 300% (bij correctie vermogen). Als je zelf aankaart dat je aangifte in het verleden niet correct is geweest, betaal je ook belasting over niet-aangegeven inkomsten of vermogen, maar betaal je geen boete als je je aangifte binnen twee jaar na indiening verbetert. Buiten de tweejaarstermijn wordt de boete beperkt tot 40% van 100% respectievelijk 300%.

Als je je aangifte buiten de tweejaarstermijn verbetert, dan speelt de vraag hoe hoog de boete moet zijn. De Belastingdienst rekent steeds met 120%, maar een lagere rechter heeft al eens beslist dat een belastingplichtige die buitenlands vermogen niet had opgegeven, een boete kreeg die net zo hoog was als de boetes die in die betreffende jaren golden en dat ging soms om 0% of 10%. Dus of de Belastingdienst de 120% boete kan aanhouden is nog niet duidelijk.

Nog iets aan te geven? Doe het nu!