Bel ons 050 - 309 6111

Belastingadvies

Als ondernemer heeft u het al druk genoeg, zonder dat u zich bezig moet houden met juridische zaken en belastingvraagstukken. Doe daarom een beroep op Eijkelenkamp Belastingadvies. Ik voorzie u graag van advies bij speciale situaties en op strategische momenten, zoals bijvoorbeeld bij een bedrijfsoverdracht of als u start met een onderneming.

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Eijkelenkamp Belastingadvies adviseert ondernemers over fiscale zaken bij beslismomenten van hun onderneming en op het raakvlak tussen onderneming en privé. Voor particulieren zijn vragen over de financiële situatie bij pensionering, een tweede huis (in het buitenland) of vermogensoverdracht aan kinderen onderwerpen waar Eijkelenkamp Belastingadvies u kan bijstaan.
Aandachtsgebieden en soorten diensten:

 1. Start onderneming: juiste keus rechtsvorm onderneming
 2. Samenwerking tussen ondernemingen
 3. Optimale juridische structuur voor uw bedrijf
 4. Regelen van een bedrijfsoverdracht
 5. Uw pensioen regelen als ondernemer
 6. Financiële planning ondernemers
 7. Estate planning
 8. Boetes

1. De rechtsvorm van uw onderneming kiezen

Er zijn veel verschillende rechtsvormen die u kunt kiezen voor uw onderneming. Zo heeft u onder andere de keuze uit een eenmanszaak, een maatschap, een Vennootschap Onder Firma (VOF) of een besloten vennootschap. De keuze voor de rechtsvorm bepaalt hoeveel belasting u moet betalen over de winst, welke aftrekposten en vrijstellingen u kunt gebruiken en de mate van aansprakelijkheid. Ook voor freelancers is het belangrijk te weten of u als ondernemer kunt optreden. Welke rechtsvorm past het best bij uw situatie? Eijkelenkamp Belastingadvies helpt u graag bij het maken van de juiste keuze! Lees verder over het kiezen van de juiste rechtsvorm voor uw onderneming..

2. Samenwerking

Gaat u als eerste eigenaar samenwerken met een andere onderneming dan zijn er verschillende zaken die u moet regelen. Een zorgvuldige planning is hierbij essentieel. Denk bijvoorbeeld na over hoe de winstneming over meerwaarden kan worden voorkomen, hoe de winstgerechtigdheid door de eerste eigenaar over het opgebouwde deel kan worden verzekerd en hoe de zeggenschap verdeeld moet worden. Leg gemaakte afspraken vast in een samenwerkings- of aandeelhoudersovereenkomst. Lees meer over samenwerking tussen ondernemingen.

3. Optimale juridische structuur

Als het goed gaat met uw onderneming en deze groeit, kunnen meerdere activiteiten min of meer zelfstandig opereren. Om risico’s die voor de ene zelfstandige eenheid gelden voor de andere zelfstandige eenheden te vermijden, kan het voordelig zijn om een nieuwe juridische structuur op te zetten. Daarnaast zijn er in de loop van de tijd wellicht diverse vennootschappen ontstaan. Doe in dat geval een beroep op Eijkelenkamp Belastingadvies om de structuur te vereenvoudigen door vennootschappen te liquideren of samen te voegen. Lees verder over de optimale juridische structuur.

4.Bedrijfsoverdracht

Bij een bedrijfsoverdracht zijn er lastige fiscale, juridische en financiële aspecten waar u op moet letten. Om overzicht te houden is het handig het proces van een bedrijfsoverdracht in vier fases te verdelen:

 1. Oriëntatiefase: inventariseren van de situatie en uw wensen.
 2. Voorbereidingsfase: voorbereidingen waaronder opzetten juiste juridische structuur.
 3. Overdrachtsfase: waardering van de onderneming en formaliseren van de overdracht.
 4. Afrondingsfase: de voortzetting van de onderneming checken en waar nodig/wenselijk bijsturen.

Lees meer over wat er allemaal komt kijken bij een bedrijfsoverdracht.

5. Uw pensioen

Voor u als ondernemer is het van groot belang dat uw oude dagsvoorziening goed wordt geregeld. U kunt uiteraard ervan uitgaan dat uw onderneming een belangrijke bijdrage aan uw pensioen gaat geven, maar dat is niet voor iedere ondernemer weggelegd. Vaak wordt dit naar de verre toekomst verschoven, maar dat is niet verstandig! Een eenvoudige rekensom leert namelijk dat u indien u naast uw AOW € 20.000 per jaar nodig heeft, u op pensioendatum ongeveer € 280.000 gereserveerd moet hebben! Hoe kunt u een dergelijk kapitaal opbouwen:

 • U kunt uw pensioen opbouwen via een Fiscale Oudedags Reserve (FOR) in uw onderneming. Hiermee kunt u een bedrag reserveren zonder uitgaven te doen.
 • U kunt uw oudedagsreserve opbouwen door middel van een lijfrenteverzekering of van banksparen.
 • Heeft u een BV? Dan kunt u pensioen opbouwen in eigen beheer en de daarvoor benodigde middelen in de onderneming houden. Dit is vergelijkbaar met de FOR. Het pensioen is een verplichting in de BV. Bij het bedrag dat u jaarlijks wilt laten uitkeren als pensioen gaat het om veel geld dat uw bedrijf misschien niet kan missen op dat moment. Daarom is het wellicht verstandig om gelden in de BV te reserveren.
 • Het opbouwen van uw pensioen bij een verzekeraar heeft als grote voordeel dat dit losstaat van uw bedrijf. Gaat het slecht met uw bedrijf dan heeft dit geen negatief effect op uw pensioen.

Maar welke van die mogelijkheden is voor u het meest aantrekkelijk? Lees meer over uw pensioen als ondernemer.

6. Financiële planning ondernemers

U vraagt zich het volgende af:

 • Als ik nu arbeidsongeschikt wordt, kan ik dan zo door blijven leven?
 • Als mijn onderneming minder gaat draaien, hoe kan ik zorgen dat mijn vermogen dat ik nu heb opgebouwd, in stand blijft?
 • Als ik ga scheiden van mijn echtgenoot, hoe ziet dan de financiële situatie eruit?

U hebt u als ondernemer verzekerd voor de dekking van het risico op arbeidsongeschiktheid, maar is dat genoeg gezien uw verzekerd bedrag en wachttijd? Het is verstandig de polis af te stemmen op uw arbeidsovereenkomst en managementovereenkomst om te voorkomen dat uw verzekering niet uitkeert indien u geen schade heeft.

Indien u vermogen heeft opgebouwd kan dat worden gebruikt als buffer voor het opvangen van tegenslagen. Voor veel ondernemers geldt dat het vermogen nagenoeg uitsluitend in de onderneming zit en dat dit vaak niet of met moeite te gelde kan worden gemaakt. Bovendien kan de waarde van een onderneming snel dalen. Het is verstandig het vermogen in de onderneming zo veel mogelijk veilig te stelen door gebruik te maken van de ede juridische structuur. Ook is het aan te raden vermogen over te hevelen van de onderneming naar privé.

Er wordt wel beweerd dat één op de twee ondernemers gaat scheiden dus het is verstandig inzicht in uw financiën te hebben mocht zich zoiets voordoen. Dus zijn uw huwelijkse voorwaarden in overeenstemming met uw wensen, is optimaal gebruik gemaakt van deze mogelijkheden en kan de onderneming overleven indien u de pensioenaanspraak van de ex moet afstorten aan een verzekeraar?

Voor een goede financiële planning is het nodig inzicht te krijgen in uw huidige inkomen en uw inkomen in de toekomst. Ook is de omvang en de opbouw van uw vermogen van belang. Op basis van dit inzicht kunt u bepalen of en hoe u risico’s kunt opvangen. Lees meer over uw financiële planning.

7. Estate planning

Heeft u al nagedacht over het overdragen van uw vermogen op de volgende generatie? Als u dit niet goed regelt, kunnen uw erfgenamen of begiftigden voor aanzienlijke belastingkosten komen te staan. Een bekend voorbeeld is het echtpaar met een woning van aanzienlijke waarde, zonder testament waarvan één van de ouders overlijdt. De overblijvende echtgenoot komt voor aanzienlijke erfbelasting te staan hetgeen een probleem is indien er geen geldmiddelen zijn om die te voldoen. Advies over wie of wat anderen erven en hoe die overdracht van vermogen plaatsvindt op een fiscaalvriendelijke wijze, is estate planning. Zo kunt u tijdens uw leven al zonder veel schenkbelasting vermogen overdragen aan uw kinderen. Daarbij is het voor u van belang inzicht te hebben hoeveel u kunt en wilt gaan schenken, zonder zelf in de problemen te komen. Daarnaast is er de vraag hoe u uw vermogen schenkt. U kunt bijvoorbeeld periodiek een bedrag overmaken of schenken op papier.

Lees meer over de Estate Planning.

8. Boetes

Verzuimt u om uw belastingaangifte op tijd te doen of betaalt u niet op tijd dan legt de Belastingdienst steeds hogere boetes op. Om verschillende redenen wordt een boete al snel gematigd. Bezwaar aantekenen is vaak de moeite waard. Lees verder over boetes van de Belastingdienst.