Bel ons 050 - 309 6111

Boetes door de Belastingdienst

De Belastingdienst legt sinds enige tijd vaker en hogere boetes op indien u verzuimt de aangifte in te dienen of op tijd te betalen. Maar ook indien u had kunnen weten dat u meer belasting had moeten betalen, zal de Belastingdienst u snel een aanzienlijke boete opleggen. De Belastingdienst hanteert een redelijk strak schema waarin de hoogte van de boetes als het ware automatisch wordt vastgesteld. Het is echter vaak mogelijk op de hoogte van de boete af te dingen.

Boete matigen

Een boete moet in redelijke verhouding staan tot de overtreding die begaan is. Ook moet de boete tegelijk met de aanslag, dus op het juiste tijdstip worden opgelegd. De boete moet in de juiste proportie staan ten opzichte van het doel van de regel die overtreden is. Ook dient de Belastingdienst rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige. En als u een standpunt heeft ingenomen dat redelijk verdedigbaar is op grond van bijvoorbeeld rechtspraak of standpunten van gezaghebbende auteurs, mag de Belastingdienst helemaal geen boete opleggen.

Het komt geregeld voor dat op basis van bovenstaande aspecten een boete gematigd wordt. Daarom is het altijd de moeite waard tegen een boete bezwaar aan te tekenen.

Heeft u een boete gekregen? Neem dan contact met mij op. Ik kijk graag met u mee.