Bel ons 050 - 309 6111

Estate Planning

Wie of wat anderen erven, bepaalt u zelf door wel of geen testament te maken. Als deze erfgenamen over uw erfenis gaan beschikken, komt ook de belastingdienst om de hoek kijken. Beschikt u over voldoende financiële middelen? Dan kunt u overwegen om tijdens uw leven vermogen over te dragen aan bijvoorbeeld uw kinderen. Het is belangrijk dat u een goede afweging maakt tussen over hoeveel vermogen/inkomen u wilt beschikken en hoeveel u wilt overdragen. Twee problemen doemen hierbij op. Het bedrag dat u weggeeft is niet langer van uzelf en u weet niet hoelang u nog leeft en hoeveel geld u nog nodig hebt. U kunt berekenen hoeveel u kunt schenken zonder zelf in de problemen te komen:

  • Kijk wat uw uitgavenpatroon is en welk inkomen u daarvoor nodig hebt;
  • Bereken uw inkomen;
  • Bepaal uw vermogen en beoordeel hoe dat is opgebouwd, in stenen of in geld;
  • Bepaal of er sprake is van een overschot of dat u tekort komt.
Voorbeeld

Een veel voorkomende situatie is de volgende. U bezit een eigen huis, u hebt een redelijke spaarrekening en u geniet voldoende pensioen. Stel dat uw vermogen een waarde heeft van € 400.000,-. Wanneer u en uw partner in een korte periode na elkaar overlijden, gaat dit vermogen over naar uw kinderen, die hierover circa € 49.000,- verschuldigd zijn. U kunt dan circa € 20.000,- successierechten besparen door in enkele jaren vermogen aan uw kinderen te schenken. U kunt op verschillende manieren vermogen aan uw kinderen schenken. Wanneer uw vermogen voldoende liquide is, kunt u periodiek bedragen van uw eigen spaargeld overmaken.

Verkoop

Vaak zit een belangrijk deel van het vermogen ‘vast’ in de eigen woning. Deze waarde laat zich veel minder makkelijk overdragen. Een mogelijkheid kan zijn de woning aan de kinderen te verkopen. Deze mogelijkheid is wel minder aantrekkelijk dan voorheen, maar wel degelijk mogelijk. U moet wel goed plannen en berekenen wat goedkoper is: nu belasting betalen in Box III of later erfbelasting betalen. Houdt ook rekening met overdrachtsbelasting, notariskosten en eventueel hypotheekrente als de kinderen de woning niet van hun eigen geld kunnen kopen. Door de bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan het interessant zijn uw onderneming tegen een lage waarde aan uw kinderen over te dragen. Verder kunt u denken aan een geleidelijke overgang van uw aandelen in het bedrijf aan uw kinderen, waarbij u de zeggenschap door middel van de juiste aandelen houdt.

Voor wat betreft uw privépositie gaat het om het huwelijksvermogensrecht, zoals optimalisering huwelijksgoederen en afwikkeling van echtscheidingen; het erfrecht, onder meer optimalisering van testamenten en verdelingen van nalatenschappen en schenking- en successierechten in binnen- en buitenland.

Hoe vermogen schenken?

U kunt op verschillende manieren vermogen aan uw kinderen schenken.

Periodiek bedragen overmaken

Indien uw vermogen voldoende liquide is, kunt u periodiek bedragen van uw eigen spaargeld overmaken.

Vaak zit echter een belangrijk deel van het vermogen ‘vast’ in de eigen woning. Deze waarde laat zich veel minder makkelijk overdragen. U kunt de methode van verkoop van de woning aan de kinderen nog wel gebruiken, maar dan moet u wel erg goed gaan rekenen wat goedkoper is: nu belasting betalen in box 3 (vermogens-rendementsheffing) of later successierechten betalen. Houd ook rekening met overdrachtsbelasting, notariskosten en eventueel hypotheekrente als de kinderen de woning niet van eigen geld kunnen kopen.

Schenken op papier

Een andere mogelijkheid is schenken op papier. Het is ook aan mogelijkheid vermogen aan uw kinderen te schenken zonder dat u de beschikking over de geldmiddelen verliest. U kunt – al dan niet met behulp van een notaris – een bedrag aan uw kinderen schenken. Vervolgens lenen de begiftigden het geschonken bedrag weer terug tegen een vastgestelde rente van bijvoorbeeld 6 procent. Op die wijze wordt ook de jaarlijkse rente overgeheveld naar het vermogen van de kinderen! Zorg wel voor de juiste documentatie opdat de transactie wel conform de opzet werkt.

Maar planning van uw vermogen is ook in andere situaties aan te raden. Door de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan het interessant zijn uw onderneming tegen een lage waarde aan uw kinderen over te dragen. Verder kunt u denken aan een geleidelijke overgang van uw aandelen in het bedrijf aan uw kinderen, waarbij u de zeggenschap behoudt.
.

Planning van uw vermogen

Plan een afspraak met mij in en laat u adviseren wat betreft de overdracht van uw vermogen.