Bel ons 050 - 309 6111

Financiële planning ondernemers

Heb ik voldoende geld op mijn oude dag?…Hoeveel moet ik daarvoor nu apart zetten?… Op welke manier kan ik dat het beste doen?… Als ik arbeidsongeschikt wordt, kan ik dan zo door blijven leven?… Als ik ga scheiden, hoe ziet dan de financiële situatie eruit?…. Deze vragen zijn voor ondernemers veel belangijker dan voor werknemers. Voor werknemers zijn veel zaken automatisch geregeld. U als ondernemer moet zelf zorgen voor de afdekking van risico’s door het afsluiten van verzekeringen en het opbouwen van vermogen.

Goede financiële planning is belangrijk

Indien u uw maandelijkse uitgaven weet en uw vermogen, kunt u bepalen welke wachttijd voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u het meest aantrekkelijk is. Zo kunt u besparen op die hoge premies! Zorg dat uw verzekering in overeenstemming is met uw afspraken met uw B.V. om te voorkomen dat uw verzekering gaat stellen dat u geen schade heeft en u niet wil uitkeren.
Naast uw inkomen – de onderneming of uw dienstbetrekking – zijn ook de afspraken met uw levenspartner van belang. Het speelt dus een rol of u huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt toen u trouwde of wat u hebt afgesproken over wederzijdse bijstand wanneer u samenwoont. Zorg dat u de afspraken met uw partner kent en voorkom onwenselijke aanspraken van uw partner op de waarde van de onderneming, indien de partner privémiddelen in de onderneming heeft geïnvesteerd.

Pensioen opbouwen als ondernemer

Als ondernemer moet u voor uw oude dag zorgen. Daarvoor hebt u een aantal mogelijkheden, met eigen voor- en nadelen. Die mogelijkheden zijn:

  • Fiscale oudedagsreserve
  • Lijfrenteverzekering of banksparen
  • Pensioen in eigen beheer (indien u een B.V. heeft)
  • Pensioen extern opbouwen bij een verzekeraar

Lees meer over het regelen van uw pensioen als ondernemer.

Testament opstellen of vermogen schenken

Mocht u onverhoopt wat overkomen dan is het belangrijk dat u maatregelen getroffen heeft om bij overlijden de onderneming ongestoord door te laten draaien. Zo blijven de langstlevende en minderjarige kinderen verzorgd achter. Zorg dus dat u zaken regelt zoals een zaakwaarnemer aanstellen, een testament opstellen, levensverzekeringen afsluiten en het creëren van adequate oudedagsvoorzieningen.

Indien u uw testament zo opmaakt dat de onderneming voortgezet kan worden, kunt u gebruik maken van de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Zo bespaart u erfbelasting hetgeen aanzienlijke bedragen kan schelen!

Vermogensplanning

Bij vermogende particulieren is zogeheten asset allocation – de verdeling van het vermogen over obligaties, aandelen en vastgoed – een belangrijk aspect. Bij actieve ondernemers kan worden gedacht aan het tot stand brengen van een optimale verdeling tussen onderneming- en privévermogen. Veel ondernemers hebben echter al hun vermogen in hun onderneming zitten. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. Een aansprekende stelregel is dat na vijftien jaar een derde van het vermogen van de ondernemer privévermogen zou moeten zijn en na vijfentwintig jaar tweederde. Een beproefde manier van het buiten de onderneming opbouwen van vermogen, is de aankoop van een of meer beleggingspanden met een lineaire of annuïteitenhypotheek. Door middel van aflossing op de hypotheek en waardestijging bouwt de ondernemer vermogen op. Op deze wijze wordt gebruik gemaakt van hefboomwerking.

Vermogensbescherming

Door middel van huwelijkse voorwaarden kan een zekere mate van vermogensbescherming worden bereikt. Bij faillissement van de ondernemer blijft het vermogen van de partner buiten schot. Om dit te realiseren moet men zich wel aan bepaalde spelregels houden, zoals het feitelijk verdelen van de besparing bij een periodiek verrekenbeding. Als de partner slechts een verrekenvordering op de failliet heeft, komt er van vermogensbescherming weinig terecht. Verder wijzen we op maatregelen die de continuïteit van de onderneming veilig moeten stellen bij plotseling overlijden. Denk aan het aanwijzen van een vertrouwenspersoon en het afsluiten van een levensverzekering.

Inzicht in uw opgebouwde pensioen

Inzicht krijgen in het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw voormalige werkgever kan met behulp van de Uniforme Pensioenoverzichten. Sinds 2010 zijn werkgevers verplicht dergelijke overzichten aan hun werknemers te overhandigen. Daarnaast is er het zogeheten Pensioenregister van overkoepelende pensioenorganisaties, verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Het Pensioenregister is bedoeld om via internet in een oogopslag een overzicht te krijgen van het opgebouwde pensioen en de AOW.

Regel nu uw financiële planning

Neem contact op met Eijkelenkamp Belastingadvies en regel uw financiële planning.