Bel ons 050 - 309 6111

Is uw pensioen goed geregeld?

Als ondernemer is het belangrijk om uw oudedagsvoorziening goed te regelen. Eijkelenkamp Belastingadvies helpt u hier graag bij! U kunt er uiteraard van uitgaan dat uw onderneming een belangrijke bijdrage aan uw pensioen gaat leveren, al is dat niet voor iedere ondernemer weggelegd. Vaak wordt dit naar de verre toekomst verschoven.

Fiscale Oudedags Reserve (FOR)

Een van de mogelijkheden die u als ‘inkomstenbelastingondernemer’ heeft, is het opbouwen van een Fiscale Oudedags Reserve (FOR) in uw onderneming. Door het opbouwen van een Fiscale Oudedags Reserve (FOR) kunt u een bedrag reserveren zonder uitgaven te doen. U realiseert zo belastinguitstel, maar op een dag moet belasting worden betaald. Belasting is verschuldigd op het moment dat u de uitkering van uw aangekochte lijfrente ontvangt. Wanneer u de FOR niet gebruikt om een lijfrente aan te kopen, moet u uiterlijk bij staking van het bedrijf belasting betalen over de opgebouwde waarde.

U kunt van jaar tot jaar kiezen of u wel of niet een bedrag aan uw FOR toevoegt en zo minder belasting betaalt. De toevoeging bedraagt circa 10% van de winst van uw onderneming met een maximum van circa € 9.500,-. Op deze wijze blijft uw geld in uw onderneming, de Belastingdienst verschaft u renteloos krediet! U mag niet meer toevoegen dan het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het jaar de stand van de oudedagsreserve bij het begin van het jaar te boven gaat. Is het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar bijvoorbeeld € 75.000,- en is de stand van de FOR op dat moment € 80.000,- dan kunt u niets toevoegen. Bij een FOR moet u ook rekening houden met het risico dat het geld niet beschikbaar is bij het einde van de onderneming. Op dat moment hebt u geen of onvoldoende pensioen!

Lijfrente of banksparen

Een andere mogelijkheid is het sparen of beleggen met behulp van een lijfrenteverzekering of van banksparen. U kunt, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, een bedrag aftrekken tot een wettelijk maximum.

Pensioen in eigen beheer

In de BV kunt u een pensioen opbouwen en de daarvoor benodigde middelen in de onderneming houden. Dit is vergelijkbaar met de FOR. In de BV wordt een voorziening gevormd, waardoor u jaarlijks minder vennootschapsbelasting betaalt. U hebt dus meer liquiditeiten die u voor uw onderneming kunt gebruiken. U betaalt pas belasting in de toekomst als u na pensionering uw inkomsten krijgt. De voordelen zijn verder dat u geen Box III-heffing betaalt over uw pensioenkapitaal. Ook als u kort na pensionering overlijdt, is het gespaarde kapitaal voor uw nabestaanden en niet voor de verzekeringsmaatschappij. De pensioenopbouw in de BV is ruimer dan in een onderneming waar inkomstenbelasting wordt betaald. In de BV kunt u hogere bedragen reserveren. Ook kan een salarisverhoging leiden tot een hogere aftrekpost, terwijl u ook pensioen kunt opbouwen over jaren waarin u geen pensioen hebt opgebouwd.

Pensioenopbouw in eigen beheer kan minder aantrekkelijk zijn door de wijzigingen in de pensioenregels. Een eenvoudige mogelijkheid is evenwel een beschikbare premieregeling. Dit houdt in dat u op basis van een eenvoudige rekensom een deel van uw salaris als premie voor uw pensioen kunt aanmerken. Let wel op het risico dat de pensioenaanspraak van de partner opgeëist kan worden bij een echtscheiding!

Gelden in de BV reserveren

Het pensioen is een verplichting van de BV die bij uw pensionering wel over die middelen moet beschikken. Het gaat om veel geld. Stel u wilt een jaarlijkse uitkering van € 25.000,- vanaf 60 jaar. Daarvoor is een kapitaal nodig van ongeveer € 350.000,-. U moet beoordelen of bijvoorbeeld uw onderneming dit bedrag op dat moment kan opbrengen. Als u daaraan twijfelt, kan het verstandig zijn gelden in de BV te reserveren. U kunt bijvoorbeeld een reserve opbouwen door aflossing van de lening van uw bedrijfspand.

U loopt wel het risico dat het pensioenkapitaal verloren gaat wanneer het slecht gaat met de onderneming. Dit risico kunt u verminderen door het pensioen in een aparte BV onder te brengen. Uiteraard moet u in dat geval de middelen voor de pensioenverplichting niet in de onderneming uitzetten.

Pensioen bij een verzekeraar

U kunt uw pensioen ook opbouwen bij een verzekeraar. Voordeel is dat het geld buiten de risicosfeer wordt gebracht, zodat uw pensioen ook verzekerd is als het slecht gaat met uw bedrijf. Een ander voordeel is dat het langlevenrisico is verzekerd. Zelfs als u honderd wordt, krijgt u het pensioen nog uitbetaald. Het nadeel is dat de verzekeraar kosten en winstopslagen doorberekent.

Regel nu uw pensioen

Neem vandaag nog contact met mij op om uw pensioen goed te regelen.