Bel ons 050 - 309 6111

Samenwerking tussen ondernemingen

Indien de eerste eigenaar samen met een ander de onderneming wenst uit te breiden komen vragen op als hoe winstneming over meerwaarden kan worden voorkomen, hoe de winstgerechtigdheid door de eerste eigenaar over het opgebouwde deel kan worden verzekerd, hoe de zeggenschap verdeeld moet worden en dergelijke.

Door gebruik te maken van de figuur van de vennootschap onder firma, kan afrekening worden voorkomen door een voorbehoud voor stille reserves te maken. Deze vorm van samenwerking kan aan te raden zijn, om zo ook na enige tijd het bedrijf over te dragen door middel van de doorschuiffaciliteit. Indien de onderneming onroerend goed bezit, is van belang de juiste wijze van inbreng te hanteren in verband met de overdrachtsbelasting.

Samenwerking van de ene BV met een andere BV vereist zorgvuldige planning. Mogelijkheid van de bedrijfsfusie kan in beeld komen indien een gehele of een deel van de onderneming gaat samenwerken met een ander.

De onderneming zoekt een afzetkanaal en overweegt buitenlandse kopers te vinden. Het kan aantrekkelijk zijn agenten dan wel commissionairs in te schakelen. Een juiste opzet van deze kan door middel van een goede Transfer Pricing ook nog fiscale voordelen opleveren.

Bij samenwerkingen komen in zijn algemeenheid de volgende vragen op:

 • Wie gaan samenwerken?
 • Wat is het doel van de samenwerking?
 • Wat brengt ieder in in de samenwerking, wordt er ook onroerend goed ingebracht?
 • Hoe worden de taken van de samenwerking verdeeld. Dus wie wordt de bestuurder?
 • Welke vertegenwoordigingsbevoegdheid krijgt de bestuurder?
 • Hoe wordt de winst bepaald – cf gebruikelijke bedrijfseconomische normen?
 • Hoe wordt de winst verdeeld?
 • Hoe willen partijen handelen als:
  • Iemand overlijdt?
  • Iemand arbeidsongeschikt is?
  • Iemand vrijwillig wil uittreden?
  • Iemand moedwillig de samenwerking bemoeilijkt?
  • Wat zijn de regelingen ten aanzien van het lidmaatschap?
  • Wat zijn de regelingen ten aanzien van de waardering?
 • Exclusiviteit samenwerkers?

Het is aan te raden dergelijke zaken vast te leggen in een samenwerkings- of aandeelhoudersovereenkomst.