Bel ons 050 - 309 6111

Keuze voor de juiste rechtsvorm

Welke rechtsvorm past het best bij uw situatie? Er zijn verschillende rechtsvormen voor uw onderneming waaruit u kunt kiezen, elk met hun voor- en nadelen:

  • eenmanszaak;
  • maatschap;
  • Vennootschap Onder Firma (VOF);
  • commanditaire vennootschap

Iedere onderneming moet belasting betalen over haar winst. Afhankelijk van de rechtsvorm, wordt het resultaat belast met inkomstenbelasting dan wel met vennootschapsbelasting. De keus voor een rechtsvorm heeft ook gevolgen voor de belastingdruk.

Een onderneming kan worden gedreven als een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma dan wel een commanditaire vennootschap. Dergelijke ondernemers genieten een resultaat dat belast wordt met inkomstenbelasting. Dit kan aantrekkelijk zijn omdat de ondernemer gebruik kan maken van de ondernemersfaciliteiten als zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Om deze voordelen te kunnen benutten, moeten de ondernemers onder meer voldoen aan eisen zoals het urencriterium. Voor free lancers maar ook voor zelfstandig opererende deskundigen kan het aantrekkelijk zijn als ondernemer op te treden. Maar let op dat u niet achteraf geconfronteerd wordt met hoge belastingheffingen. Een nadeel van deze vormen kan de hoge aansprakelijkheid zijn.

Rechtsvorm van een Besloten Vennootschap

Een onderneming kan ook worden gedreven in de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. In dat geval wordt haar resultaat belast met vennootschapsbelasting. Dit kan aantrekkelijk zijn omdat het vennootschapsbelastingtarief laag is en niet oploopt naarmate de winsten stijgen. Het tarief bedraagt 20 procent en vanaf een resultaat boven € 200.000 is het tarief 25 procent (cijfers voor 2014). Een ander belangrijk aspect om te kiezen voor een B.V. is de mogelijkheid om de aansprakelijkheid te beperken.

Bij een BV gelden speciale regels. Zo treedt u in dienst bij de BV en gaat u een salaris genieten. U dient dan een gebruikelijke beloning te krijgen om discussies met de Belastingdienst over afromen te voorkomen.

Indien de BV winst uitkeert, wordt een extra 25 procent belasting verschuldigd. Door deze heffing lang uit te stellen, is de BV voordeliger in vergelijking tot een eenmanszaak of vof. Extra uitstel is mogelijk door een pensioen in eigen beheer of een levensloopregeling te treffen.

In uw BV kunt u beter dan in uw eenmanszaak uw pensioen opbouwen.
Een BV is een prima instrument bij de bedrijfsoverdracht. Door een holdingstructuur kan belastingheffing over meerwaarden worden voorkomen dan wel uitgesteld. Hiermee is het ook mogelijk waardevolle bestanddelen buiten de overdracht te laten om de overdracht te vergemakkelijken of om de eigen pensioenvoorziening te vormen.